Σας ανακοινώνουμε ότι από 6 έως και 8 Σεπτέμβριου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας η έκθεση Tour Nature στην οποία ο Δήμος θα λάβει μέρος με δύο άτομα.

  1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο, που θα βεβαιώνει τα κριτήρια επιλογής ως εξής:
  2. Κριτήρια επιλογής: Γερμανική Γλώσσα (βαθμοί 5), Αγγλική Γλώσσα (βαθμοί 3) και σχετική εμπειρία (βαθμοί 2). Δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι του Δήμου που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα επιλέγονται κατά προτεραιότητα.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ