Λειτουργία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και εξυπηρέτηση κοινού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μετά από τα προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού που έχουν ληφθεί και ισχύουν σε όλη τη χώρα, η λειτουργία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και η εξυπηρέτηση του κοινού διαμορφώνονται ως εξής:

Για τα κεντρικά γραφεία στη Σύρο ισχύει τόσο η εκ περιτροπής εργασία καθώς και η εργασία εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων προκειμένου η υπηρεσία να λειτουργεί πλήρως για την εξυπηρέτηση των μελών.

Τα γραφεία στα νησιά θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και η εργασία θα πραγματοποιείται μόνο εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Όλες οι συναλλαγές κάθε ενδιαφερόμενου, φυσικού προσώπου ή εταιρείας, μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά με τους παρακάτω τρόπους:

Για υπηρεσίες που αφορούν το Μητρώο και το Γ.Ε.ΜΗ.: gemh@cycladescc.gr

Για τις αιτήσεις προέγκρισης δικαιώματος χρήσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου στον σύνδεσμο bit.ly/2URYBOj

Για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισηςportal@cycladescc.gr

Για οποιοδήποτε άλλο θέμαinfo@cycladescc.gr & fax 22810-86555

Για τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία στο τηλέφωνο 22810-82346.

Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Επιμελητηρίου και για την καλύτερη και άμεση ενημέρωση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις, έχει δημιουργηθεί στο portal e-kyklades.gr ειδική ενότητα e-kyklades.gr/articles/covid_19, στην οποία αναρτάται κάθε έκτακτο μέτρο ή απόφαση που αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τέλος, το Επιμελητήριο Κυκλάδων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και τροφοδοτεί με πολλούς τρόπους την κεντρική εξουσία με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για την άμεση αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που ενδεχομένως να μην καλύπτονται από τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση covid_protaseis@cycladescc.gr, όπου οι συλλογικοί φορείς αλλά και όλα τα μέλη μπορούν να στέλνουν τα αιτήματα και τους προβληματισμούς τους, προκειμένου να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να προωθηθούν αρμοδίως. […περισσότερα]

Κάντε κλικ εδώ για όλα τα newsletter του Επιμελητηρίου Κυκλάδων…