Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αλλά κυρίως στα πλαίσια της έμπρακτης ευαισθητοποίησής του στην πρόληψη και την τυχόν καταστολή της θαλάσσιας ρύπανσης, σε συνεργασία με τα Λιμενικά Τμήματα Αιγιάλης και Καταπόλων και με την παρουσία και την συνδρομή της εξειδικευμένης σε αυτά τα θέματα Εταιρείας ‘ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος’, διοργανώνει την ετήσια εκπαίδευση για το τρέχον έτος σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο με σκοπό να εκπαιδευτούν οι τοπικές εθελοντικές ομάδες με στόχο την άμεση επέμβαση τους για την αποτροπή τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης η οποία μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή μετά από ένα ναυτικό ατύχημα.

Σκοπός λοιπόν της εκπαίδευσης είναι να ενημερωθούν όλα τα μέλη της εθελοντικής ομάδας αντιρρύπανσης οι οποίες έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό,  αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν, για τις δυνατότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού σε ότι αφορά στον Αντιρρυπαντικό εξοπλισμό αλλά και στις μεθόδους που θα πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης τους. 

  1. Θεωρητική Εκπαίδευση την Τρίτη 30/11 και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., σε αίθουσα του  Δημαρχείου από έμπειρο εκπαιδευτή της Εταιρείας που συνεργαζόμαστε, με  τη χρήση Video Projector και Laptop.
  1. Πρακτική Εκπαίδευση την Τετάρτη 1/12 και ώρα 10:00 μ.μ. – 13:00 μ.μ., στον Λιμένα των Καταπόλων. Η εν λόγω πρακτική εκπαίδευση θα αποτελείται από την πρακτική επίδειξη του εξοπλισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού που φυλάσσεται στο και από την Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει χρήση μέρους του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού,  με τις εκδηλώσεις αυτές, δείχνει έμπρακτα ότι συμμετέχει στις διαδικασίες κυρίως της πρόληψης αλλά και αν απαιτηθεί με τη βοήθεια και την συνδρομή όλων σας, στις διαδικασίες καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης, αποδεικνύοντας ότι μπορούμε πράγματι όλοι μαζί,  να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την οικολογική συνείδηση όλων και να συμβάλλουμε έμπρακτα στην Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής