Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι από τη Δ/νση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου στάλθηκε η υπ. αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1544/14-07-2022  επείγουσα ενημέρωση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών Υπαιθρίου Εμπορίου η οποία επισυνάπτεται, με την οποία καλούνται οι ως άνω αναφερόμενοι επαγγελματίες κάτοχοι αδειών υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου, των οποίων οι άδειες έχουν λήξει, να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης  έως τις 31-07-2022 το αργότερο, διαφορετικά οι άδειές τους καταργούνται οριστικά. 

    Τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην ενημέρωση της Δ/νσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση προς Περιφερειακή Ενότητα Νάξου – Τμήμα Ανάπτυξης και αν δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους από τις αρμόδιες Αρχές στην παρούσα χρονική περίοδο, τότε θα επισυναφθούν το νωρίτερο δυνατόν.

  Το έντυπο της αίτησης υπάρχει στο Δήμο Αμοργού στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να το προμηθευτούν από εκεί προσκομίζοντας όσα από τα αναγραφόμενα  δικαιολογητικά της  προαναφερόμενης ενημέρωσης είναι στην κατοχή τους, προκειμένου ο Δήμος Αμοργού να εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους στο θέμα των αδειών τους. Υπενθυμίζουμε ότι οι ανανεώσεις αυτές θα γίνουν από την Περιφέρεια. 

ΕΜΠΟΡΙΟ.pdf