ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων  ΥΕ εργατών καθαριότητας καθώς και ΔΕ υπαλλήλων υποδοχής για το Δημοτικό Κάμπινγκ : Untitled_24052022_114053 camping pdf  

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση) στο Δήμο Αμοργού. Κατόπιν της με Αρ. Πρωτ.: 3355/14-07-2021 Ανακοίνωσής μας (ΑΔΑ: ΩΔ7ΝΩΨΡ-ΡΒΥ) και [...]

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για τη [...]

2021-07-14T13:10:26+03:0014 Ιουλίου, 2021|Camping, Ανακοίνωση|

Δημοπρασία για εκμίσθωση της καντίνας του δημοτικού camping στα Κατάπολα

Την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 12:00 έως 13:00 θα διεξαχθεί στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη μισθωτή για την εκμίσθωση της καντίνας που βρίσκεται στο δημοτικό [...]

2021-07-22T12:51:58+03:0013 Απριλίου, 2021|Camping, Ανακοίνωση|

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020   Βρείτε εδώ τον αναλυτικό ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων, τον προσωρινό πίνακα των επιτυχόντων και των απορριπτέων της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 2/2020) του Δήμου Αμοργού για [...]

Δελτίο Τύπου για Camping

ο Δήμος Αμοργού εκ συστήματος δέχεται κάθε κριτική έστω και αρνητική όταν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί έτσι προκαλούνται οι απαραίτητες ενέργειες για διορθωτικές κινήσεις. Όμως όταν η κριτική που δέχεται απέχει από την [...]

2019-09-21T11:36:35+03:0026 Αυγούστου, 2019|Camping, Ανακοίνωση|
Go to Top