ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  10ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ.:  10/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 29 - 05 - 2020 με Α.Π.: 2006 Ημερομηνία συνεδρίασης: 01-06-2020 - Ημέρα: Δευτέρα  και  ώρα  11:00. Η [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  6/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2020  ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ  4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ:  Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και [...]

Δημος Αμοργου

Χώρα 840 08 Αμοργός

Phone: +30 2285360201

Fax: +30 2285360219

Web: www.amorgos.gr

Τα τελευταίες ανακοινωσεις

ΤΑ τελευταίες ΑΠΟ Δ.Σ

Go to Top