Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ

Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 20η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 20/2020 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο [...]

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 18η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2020 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο [...]

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ

Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Την 31η Αυγοστού 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αμοργού θα πραγματοποιηθεί η 17η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων [...]

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αμοργού θα πραγματοποιηθεί η 14η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  12/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  10ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ.:  10/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 29 - 05 - 2020 με Α.Π.: 2006 Ημερομηνία συνεδρίασης: 01-06-2020 - Ημέρα: Δευτέρα  και  ώρα  11:00. Η [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  6/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα [...]

Δημος Αμοργου

Χώρα 840 08 Αμοργός

Phone: +30 2285360201

Fax: +30 2285360219

Web: www.amorgos.gr

Τα τελευταίες ανακοινωσεις

ΤΑ τελευταίες ΑΠΟ Δ.Σ

Go to Top