Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 27η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 26η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διεξαχθεί η 25η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 24η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί η 23η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 22η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 124/2023: Αποδοχή χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. (δείτε εδώ) Απόφαση 125/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες συντήρησης-επισκευής στο δημοτικό σφαγείο. (δείτε εδώ) Απόφαση 127/2023: Εξέταση αίτησης επιδόματος κινήτρου σε νοσηλευτικό προσωπικό. [...]

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 119/2023: Έγκριση των Πρακτικών ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου, αρθρωτού, καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 12μ. (δείτε εδώ) Απόφαση 120/2023: Απόφαση κατακύρωσης [...]

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 113/2023: Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ) Απόφαση 114/2023: Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 115/2023: 7η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 116/2023: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών [...]

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 21η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Go to Top