Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 16η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 14η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί η 9η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 8η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 7η τακτική συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 6η τακτική συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 5η τακτική συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 4η τακτική συνεδρίαση της [...]

Go to Top