Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 5η τακτική συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 4η τακτική συνεδρίαση της [...]

Go to Top