Πρόσκληση 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 29η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 28η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 27η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 26ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 26η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 25ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διεξαχθεί η 25η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 24η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί η 23η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 22η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 21η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 20η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Go to Top