Αποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 170/2023: Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για τo έργο «Αποκατάσταση Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 166/2023: Αποδοχές επιχορηγήσεων. (δείτε εδώ) Απόφαση 167/2023: Έγκριση δαπανών μέσω της πάγιας προκαταβολής για το έτος 2023 και αποδέσμευση χειριστή υπαλλήλου. (δείτε εδώ) Απόφαση 168/2023: Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των [...]

Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 165/2023: Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 156/2023: Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 130/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (δείτε εδώ) Απόφαση 156_α/2023: Υποβολή αιτήματος για 2η τροποποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αιγιάλης Αμοργού» στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. (δείτε εδώ) Απόφαση [...]

Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 153/2023: Αποδοχές επιχορηγήσεων. (δείτε εδώ) Απόφαση 154/2023: 9η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 142/2023: Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης. (δείτε εδώ) Απόφαση 143/2023: 8η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 144/2023: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για [...]

Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 141/2023: Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 130/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για το Κέντρο Υγείας. (δείτε εδώ) Απόφαση 131/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη φιλοξενίας. (δείτε εδώ) Απόφαση 132/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για εξόφληση δικηγόρου από παλαιότερη ανάθεση νομικών υπηρεσιών. (δείτε εδώ) [...]

Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 124/2023: Αποδοχή χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. (δείτε εδώ) Απόφαση 125/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες συντήρησης-επισκευής στο δημοτικό σφαγείο. (δείτε εδώ) Απόφαση 127/2023: Εξέταση αίτησης επιδόματος κινήτρου σε νοσηλευτικό προσωπικό. [...]

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 119/2023: Έγκριση των Πρακτικών ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου, αρθρωτού, καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 12μ. (δείτε εδώ) Απόφαση 120/2023: Απόφαση κατακύρωσης [...]

Go to Top