Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 86/2023: Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για έργο «Αποκατάσταση Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού». (δείτε εδώ) Απόφαση 87/2023: Έγκριση της διακήρυξης και καθορισμός των όρων [...]

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 74/2023: Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ) Απόφαση 75/2023: Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 76/2023: 5η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 78/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων του Κέντρου [...]

Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 70/2023: Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Μ. ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για εκχώρηση τιμολογίων της κατόπιν συμβάσεων με το Δ. Αμοργού στην Εθνική Τράπεζα. (δείτε εδώ) Απόφαση 71/2023: Παραλαβή της μελέτης, των [...]

Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 62/2023: 4η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 64/2023: Έγκριση δαπανών και ανασύσταση πάγιας προκαταβολής. (δείτε εδώ) Απόφαση 65/2023: Έγκριση της διακήρυξης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για [...]

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 54/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας ιατρού. (δείτε εδώ) Απόφαση 55/2023: Εξέταση αίτησης επιδόματος κινήτρου σε παραϊατρικό προσωπικό. (δείτε εδώ) Απόφαση 56/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της «Γιορτής του Ψαρά». (δείτε [...]

Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 52/2023: Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την απλή χρήση παραλιών έναντι ανταλλάγματος. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 43/2023: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ) Απόφαση 44/2023: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο "ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την πράξη με τίτλο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Αμοργού». (δείτε [...]

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 41/2023: 2η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 42/2023: Εξειδικεύσεις πιστώσεων για δαπάνες φιλοξενίας. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 34/2023: Υποβολή πράξης για ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 2027. (δείτε εδώ) Απόφαση 35/2023: Παραλαβή της μελέτης για το δίκτυο ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ) Απόφαση 36/2023: Αποδοχές χρηματοδοτήσεων. (δείτε [...]

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 31/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη μετακίνησης Ένωσης Φυσικών. (δείτε εδώ) Απόφαση 32/2023: Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου και αγροτεμαχίων του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ) Απόφαση 33/2023: Αποδοχή δωρεάς απινιδωτών. (δείτε εδώ)

Go to Top