Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 16/2023: Αίτημα χορήγησης 2ης παράτασης εκπόνησης μελέτης αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένος Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ) Απόφαση 17/2023: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ) Απόφαση 19/2023: 1η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (δείτε εδώ) [...]

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 13/2023: Εξειδίκευση πίστωσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ. (δείτε εδώ) Απόφαση 14/2023: Έγκριση πρακτικού επιτροπής εισήγησης για ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού για το έτος 2023. (δείτε εδώ) [...]

Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 4/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για τη μεταφορά ποσού από το λογαριασμό του Δήμου προς το λογαριασμό του Δ.Λ.Τ.Α. (δείτε εδώ) Απόφαση 5/2023: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Προμηθειών και Γενικών [...]

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 1/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη συμμετοχής δημοτικού υπαλλήλου σε διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα της Forum Training ΕΠΕ. (δείτε εδώ) Απόφαση 2/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής. (δείτε εδώ)

Go to Top