Αποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 170/2023: Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για τo έργο «Αποκατάσταση Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 28ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 166/2023: Αποδοχές επιχορηγήσεων. (δείτε εδώ) Απόφαση 167/2023: Έγκριση δαπανών μέσω της πάγιας προκαταβολής για το έτος 2023 και αποδέσμευση χειριστή υπαλλήλου. (δείτε εδώ) Απόφαση 168/2023: Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των [...]

Αποφάσεις 27ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 165/2023: Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 26ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 156/2023: Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 130/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (δείτε εδώ) Απόφαση 156_α/2023: Υποβολή αιτήματος για 2η τροποποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αιγιάλης Αμοργού» στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. (δείτε εδώ) Απόφαση [...]

Αποφάσεις 25ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 153/2023: Αποδοχές επιχορηγήσεων. (δείτε εδώ) Απόφαση 154/2023: 9η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 24ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 142/2023: Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης. (δείτε εδώ) Απόφαση 143/2023: 8η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 144/2023: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για [...]

Αποφάσεις 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 141/2023: Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 130/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για το Κέντρο Υγείας. (δείτε εδώ) Απόφαση 131/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη φιλοξενίας. (δείτε εδώ) Απόφαση 132/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για εξόφληση δικηγόρου από παλαιότερη ανάθεση νομικών υπηρεσιών. (δείτε εδώ) [...]

Πρόσκληση 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 29η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 28η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Go to Top