Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί η 9η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 34/2023: Υποβολή πράξης για ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 2027. (δείτε εδώ) Απόφαση 35/2023: Παραλαβή της μελέτης για το δίκτυο ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ) Απόφαση 36/2023: Αποδοχές χρηματοδοτήσεων. (δείτε [...]

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 31/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη μετακίνησης Ένωσης Φυσικών. (δείτε εδώ) Απόφαση 32/2023: Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου και αγροτεμαχίων του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ) Απόφαση 33/2023: Αποδοχή δωρεάς απινιδωτών. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 25/2023: Αποδοχή χρηματοδότησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 26/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για παράθεση γεύματος σε ιατρικό κλιμάκιο. (δείτε εδώ) Απόφαση 27/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για τη χορήγηση επιδόματος κινήτρου σε ιατρό του Κ.Υ.. (δείτε εδώ) [...]

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 8η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 7η τακτική συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 6η τακτική συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 5η τακτική συνεδρίαση της [...]

Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 16/2023: Αίτημα χορήγησης 2ης παράτασης εκπόνησης μελέτης αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένος Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ) Απόφαση 17/2023: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ) Απόφαση 19/2023: 1η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (δείτε εδώ) [...]

Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 13/2023: Εξειδίκευση πίστωσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ. (δείτε εδώ) Απόφαση 14/2023: Έγκριση πρακτικού επιτροπής εισήγησης για ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού για το έτος 2023. (δείτε εδώ) [...]

Go to Top