Αποφάσεις 21ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 124/2023: Αποδοχή χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. (δείτε εδώ) Απόφαση 125/2023: Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες συντήρησης-επισκευής στο δημοτικό σφαγείο. (δείτε εδώ) Απόφαση 127/2023: Εξέταση αίτησης επιδόματος κινήτρου σε νοσηλευτικό προσωπικό. [...]

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 119/2023: Έγκριση των Πρακτικών ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου, αρθρωτού, καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 12μ. (δείτε εδώ) Απόφαση 120/2023: Απόφαση κατακύρωσης [...]

Αποφάσεις 19ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 113/2023: Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ) Απόφαση 114/2023: Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 115/2023: 7η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 116/2023: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών [...]

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 21η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 20η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 109/2023: Απόφαση κατακύρωσης - έγκριση Πρακτικών όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού". (δείτε εδώ) Απόφαση 110/2023: Εξέταση αιτήματος [...]

Αποφάσεις 17ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 99/2023: Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 100/2023: 6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 101/2023: Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης [...]

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 92/2023: Αποδοχή δωρεάς πίνακα και βιβλίων. (δείτε εδώ) Απόφαση 93/2023: Αποδοχή επιχορήγησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 94/2023: 6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (δείτε εδώ) Απόφαση 95/2023: Έγκριση του Πρακτικού Ι της [...]

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 2α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 19η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

2023-11-06T10:17:07+02:0028 Σεπτεμβρίου, 2023|Πρόσκληση Οικονομικής|

Πρόσκληση 18ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση 18ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023 Την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί η 18η έκτακτη συνεδρίαση της [...]

2023-10-03T09:50:50+03:0014 Σεπτεμβρίου, 2023|Πρόσκληση Οικονομικής|
Go to Top