ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία Κτηματογράφησης Κυκλάδων συνεχίζεται.Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. GEO_EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΤΗΜ_ΚΥΚΛΑΔΩΝ