Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2021

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021 Την 24η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη [...]

Πίνακες Θεμάτων Συνεδριάσεων Δ.Λ.Τ. Αμοργού

Πίνακας Θεμάτων Έκτακτης Συνεδρίασης: 1/2021 Πίνακας Θεμάτων Έκτακτης Συνεδρίασης: 2/2021 Πίνακας Θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης: 3/2021 Πίνακας Θεμάτων Έκτακτης Συνεδρίασης: 4/2021

Συνέχεια 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2021

Την 17η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη θα ολοκληρωθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δημοτικού Συμβουλίο του Δήμου Αμοργού. Η Συνεδρίαση διακόπηκε την Παρασκευή 12/3/2021 σύμφωνα με το [...]

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2021

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021 Την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού [...]

Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ

Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Την 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 27η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  11ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ.:  11/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 12 - 06 - 2020 με Α.Π.: 2215 Ημερομηνία συνεδρίασης: 15-06-2020 - Ημέρα: Δευτέρα  και  ώρα  11:00. Η [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  8ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ.:  8/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 14 - 05 - 2020 με Α.Π.: 1741 Ημερομηνία συνεδρίασης: 15-05-2020 - Ημέρα: Παρασκευή  και  ώρα  13:00. Η [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  7ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ.:  7/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 11 - 05 - 2020 με Α.Π.: 1675 Ημερομηνία συνεδρίασης: 12-05-2020 - Ημέρα: Τρίτη  και  ώρα  12:00. Η [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS Δ.Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡ: 6/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 24 - 04 – 2020 με Α.Π.:1468 Ημερομηνία συνεδρίασης: 30 – 04 - 2020 ημέρα: Πέμπτη  και  ώρα [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ.: 5/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 26 - 03 – 2020 Ημερομηνία συνεδρίασης: 27-03-2020 ημέρα: Παρασκευή  και  ώρα  10:00 π.μ. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε [...]

Δημος Αμοργου

Χώρα 840 08 Αμοργός

Phone: +30 2285360201

Fax: +30 2285360219

Web: www.amorgos.gr

Τα τελευταίες ανακοινωσεις

ΤΑ τελευταίες ΑΠΟ Δ.Σ

Go to Top