ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 03/2019 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. Αντιδημάρχους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδου Καλλιόπη Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό [...]

Εισήγηση στο Δ.Σ. για κατάρτιση σχεδίου Τεχν. Προγρ. του Δήμου έτους 2020

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγρ/τος του Δήμου Αμοργού για το έτος 2020 (άρθρo 63 εδ. γ’ του Ν.3852/2010).  Στην Αμοργό σήμερα 27-09-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 [...]

Go to Top