ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΜ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΔ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ [...]

Διαβ/ση για «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμοργού»

«Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους της Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμοργού». Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι τίθεται [...]

Δημόσια διαβούλευση για κανονιστικές αποφάσεις

Ο Δήμος Αμοργού στην προσπάθεια του να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού πρόκειται να λάβει δύο κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν τροποποίηση και συμπλήρωση παλαιότερης απόφασης για την διενέργεια οικοδομικών [...]

Διαβούλευση για τις λιμενικές μελέτες των Καταπόλων.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Η  «Μελέτη Αναβάθμισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καταπόλων Αμοργού» εντάχθηκε για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα μελετών για ωρίμανση έργων επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο [...]

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Αμοργού

Tο Σ.Φ.Η.Ο. αφορά τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. συνιστά υποχρέωση για όλους τους Δήμους της χώρας [...]

Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αμοργού

  Στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο Δήμος Αμοργού εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Προκειμένου [...]

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το “Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ξυλοκερατιδίου Καταπόλων Αμοργού”

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το "Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ξυλοκερατιδίου Καταπόλων Αμοργού" και καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του. Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση λήγει στις 7.06.2022. Σχέδιο κανονισμού [...]

Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμοργού 2020-2023

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμοργού για την περίοδο 2020 – 2023, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(13/2021) και καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στη [...]

Go to Top