ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α

ΑΡΙΘ.: 2/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 03-2-2020 Ημερομηνία συνεδρίασης: 7-2-2020, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.   Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν τρία (3) θέματα της Ημερησίας Διάταξης.   ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α

ΑΡΙΘ.: 1/2020 Ημερομηνία πρόσκλησης: 03-2-2020 Ημερομηνία συνεδρίασης: 7-2-2020, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.   Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα της Ημερησίας Διάταξης.   ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): [...]

Go to Top