ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, με γραπτή προσφορά, για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση «Λίμνη» στον Όρμο της Κοινότητας Αιγιάλης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες του Δήμου [...]

2023-09-19T14:03:42+03:0019 Σεπτεμβρίου, 2023|Ανακοίνωση, Δημοπρασία|

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία απλή, πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους [...]

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Ακινήτων

Ο Δήμος Αμοργού προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, στις 03/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και δημοτικών εκτάσεων-αγροτεμαχίων όπως περιγράφονται [...]

Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Όρμο Αιγιάλης πλησίον του Ιατρείου για χρήση ως χώρου στάθμευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Δήμαρχος Αμοργού, έχοντας υπ’ όψιν: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το άρθρο 194 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010 δ) την υπ΄ [...]

Go to Top