Απόφαση Δημάρχου Αμοργού για ορισμό Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Αμοργού.

Απόφαση Δημάρχου Αμοργού για ορισμό Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Αμοργού.