Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 134/2024: 3η κατεπείγουσα Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (δείτε εδώ) Απόφαση 135/2024: Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού του περιβάλλοντος χώρου του Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού. (δείτε [...]

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 124/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για την υπαγωγή του Δήμου στον Ν. 4495/2017-Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. (δείτε εδώ) Απόφαση 125/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διαμονή του γυμναστή του Προγράμματος [...]

Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 114/2024: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού». (δείτε εδώ) Απόφαση 115/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για την κατασκευή πάγκου στη στάση Λεωφορείων στη Χώρα. (δείτε εδώ) Απόφαση 116/2024: [...]

Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 106/2024: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄βαθμού με περιαστικά δάση» του Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Πράσινου ταμείου. [...]

Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 93/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για τη μεταφορά μαθητών. (δείτε εδώ) Απόφαση 94/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων. (δείτε εδώ) Απόφαση 97/2024: Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ) Απόφαση 98/2024: Αποδοχή δωρεάς παιχνιδιών στον Παιδικό [...]

Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 91/2024: Αποδοχή χρηματοδότησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 92/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γεύματος σε ιατρικό κλιμάκιο. (δείτε εδώ)

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 81/2024: Αποδοχή χρηματοδότησης. (δείτε εδώ) Απόφαση 82/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για τη στέγαση εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού. (δείτε εδώ) Απόφαση 83/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για συντηρήσεις - επισκευές δημοτικών κτιρίων. (δείτε εδώ) Απόφαση 86/2024: Αποδοχή [...]

Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 66/2024: Εξειδίκευση πίστωσης για οφειλές. (δείτε εδώ) Απόφαση 67/2024: Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού μέσω του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ που αφορά Ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. (δείτε εδώ) Απόφαση 68/2024: [...]

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 48/2024: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού κατόπιν παρατηρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. (δείτε εδώ) Απόφαση 49/2024: Διαγραφή οφειλών. (δείτε εδώ) Απόφαση [...]

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμοργού

Απόφαση 45/2024: Υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΕΣ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για την λειτουργία του CAMPING Kαταπόλων Αμοργού, στα πλαίσια [...]

Go to Top