Ανάλυση νερού Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Φεβρουάριος 2024

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΑ_2 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΑ_3 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΑ_4 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΑ_5 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ [...]