Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ για το 2021

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021 Την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού [...]