Σας ενημερώνουμε ότι, η διαδικασία της κτηματογράφησης για την περιοχή των Κυκλάδων, η οποία άρχισε στις 05.07.2021, με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1221/Β’/16-03-2022  παρατάθηκε εκ νέου μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

Το Γραφείο Ενημέρωσης για θέματα Κτηματογράφησης, το οποίο λειτουργεί στο χώρο του παλαιού Ειρηνοδικείου Αμοργού, στην Πλατεία “Λόζα” του οικισμού της Χώρας Αμοργού, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως γραφείο για την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας των πολιτών, μέχρι την 31.05.2022. Στην ημερομηνία αυτή δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση και οι δηλώσεις μετά την 1η Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στην Νάξο.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Αμοργού λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00π.μ. έως τις 16:00μ.μ., ενώ κάθε Τετάρτη λειτουργεί από τις 8:00π.μ. έως τις 20:00μ.μ.

Παρακαλείσθε, να μεριμνήσετε για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας σας και την αποφυγή επιβολής τυχόν διοικητικών προστίμων.