ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 24/2020
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 17 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού-καθαριότητας του Δήμου για το έτος 2021.
2. Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου για το έτος 2021.
3. Ανακαθορισμός ή μη τελών και εισφορών του Δήμου για το έτος 2021.
4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
5. Αποδοχή δωρεάς
6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα σε χώρους και κτίρια στις περιοχές Βρούτση, Λαγκάδα, Χώρα και Κατάπολα στην Αμοργό».
7. Απόφαση Δήμου για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για τεχνική υποστήριξη του Δ.Λ.Τ. Αμοργού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).