Με χαρά ανακοινώνουμε ότι μετά τον εμπεριστατωμένο έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δόθηκε η έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ».

Το έργο περιλαμβάνει το δίκτυο ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού συνολικού μήκους 10.250m περίπου από αγωγό πολυθυλενίου (HDPE). Το δίκτυο θα εξυπηρετεί τους επιμέρους οικισμούς της Αρκεσίνης ενώ περιλαμβάνει και τον αγωγό μεταφοράς νερού στην δεξαμενή της Κολοφάνας. Περιλαμβάνει επίσης και ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 950.000,00 Ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με MIS 5027407. Η δημοπράτηση του έργου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προβλέπεται να γίνει εντός του Αυγούστου 2019. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία εκτέλεσης του ιδιαίτερα σημαντικού και αναπτυξιακού έργου για την ευρύτερη περιοχή της Αρκεσίνης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την συνεργασία σε όλα τα μέχρι τώρα στάδια υλοποίησης του έργου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ