Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ωράριο λειτουργίας των μουσείων και της αρχειακής συλλογής Χώρας Αμοργού:

Αρχαιολογικό Μουσείο:

Καθημερινά εκτός Τρίτης 08:30πμ-15:30

Λαογραφικό Μουσείο:

Καθημερινά 12:00-14:00

Αρχειακή Συλλογή Αμοργού :

Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-15:00

Το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει για τον μήνα Ιούνιο .

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αμοργού θα λειτουργήσει από τις 5 Ιουλίου 2022