Σας ανακοινώνουμε ότι εγκαταστάθηκε από το Δήμο και λειτουργεί πλησίον του Κέντρου Υγείας Αμοργού ειδικός ψυκτικός θάλαμος συντήρησης νεκρών για χρησιμοποίηση του, όταν απαιτείται.