Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοργού κατά την 5η συνεδρίαση του Σαββάτου της 16ης Μαρτίου 2019, αφού πληροφορήθηκε ότι στο FACEBOOK διετυπώθησαν απρεπείς χαρακτηρισμοί από συμπολίτη μας για τον αποβιώσαντα πρώην Κοινοτάρχη Καταπόλων και Δήμαρχο Αμοργού, αλλά και εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο Μιχαήλ Κωβαίο, ο οποίος με τις ιδιότητές του αυτές προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στο νησί, απεδοκίμασε έντονα την πράξη αυτή η οποία αφ΄ ενός μεν προσβάλει την μνήμη του και αφ΄ ετέρου δεν συνάδει με τις πολιτιστικές παραδόσεις του τόπου μας.

Νικόλαος Φωστιέρης
Δήμαρχος

Παναγιώτα Χάλαρη
Άννα Γαβαλά
Παναγιώτης Ψυχογυιός
Ελευθέριος Συνοδινός
Κωνσταντίνος Γρίσπος
Νικόλαος Βασσάλος
Νικόλαος Πράσινος
Νικήτας Ρούσσος
Σταμάτιος Σίμος
Δημήτριος Πρέκας
Ειρήνη Γιαννακοπούλου
Θεόδωρος Στρατουδάκης
Ελευθέριος Καραϊσκος