Με χαρά ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55497/1422/18-05-2023απόφαση του Υπουργού Περιβ/ντος & Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0) εγκρίθηκε η υπαγωγή του Δήμου Αμοργού στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΤαμείοΑνάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τίτλο «α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης» για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμοργού», προϋπολογισμού1.806.050,00 ευρώ. Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 2.300 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν Ψηφιακούς ΥδρομετρητέςΑσύρματης Μετάδοσης Κατανάλωσης και κατάλληλου λογισμικού που θα εγκατασταθεί στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου του Δήμου. Οι εν λόγω διατάξεις θα επιτρέπουν τηδιαρκή εξ’ αποστάσεως παρακολούθησητων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αμοργού, με την συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος Αμοργού δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς μία ακόμα διεκδίκηση που είχαμε ως Δήμοςεντάχθηκε σε χρηματοδότηση. Με την εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομέτρωνκαι σε συνδυασμό με το έργο της τηλεμετρίας που δημοπρατούμε σε λίγες μέρες, τα νέα δίκτυα ύδρευσης σε Αιγιάληκαι Αρκεσίνη που ολοκληρώσαμε πρόσφατα αλλά και την αναβάθμιση του δικτύου των Καταπόλων που σχεδιάσαμε και θα υποβάλλουμε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσα στο καλοκαίρι, η Αμοργός αποκτά ένα σύγχρονο σύστημα ύδρευσης με ψηφιακό σύστημα ελέγχου και εποπτείας.

Το σύστημα αυτό θα έχει την δυνατότηταάμεσου εντοπισμού διαρροών και δυσλειτουργιών, ελέγχου της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, παροχής περισσότερο αξιόπιστων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεταιμεγάλη εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και ενέργειας και αναβαθμίζονται ποιοτικά και ψηφιακά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα και τους συνεργάτες του καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Με γνώση, εργατικότητα και κατάλληλη προετοιμασία συνεχίζουμε όλοι μαζί για την Αμοργό μας»