Το τελευταίο διάστημα έντονη αναστάτωση, προβληματισμό και ανησυχία, έχουν προκαλέσει τα δημοσιεύματα που προαναγγέλλουν την παύση και διακοπή της λειτουργίας του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ καταστήματος τραπέζης στο νησί μας, του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στα Κατάπολα Αμοργού.

Ήδη από καιρό διαφαίνεται η διάθεση της συρρίκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων ανά την Ελλάδα και τα γεωγραφικά της διαμερίσματά της, ωστόσο στην περίπτωση της Αμοργού, δεν πρόκειται απλά για συρρίκνωση ή μείωση των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, δημότες και επισκέπτες της, αλλά για παντελή και πλήρη ΑΠΟΥΣΙΑ παροχής οιασδήποτε τραπεζικής εργασίας ή υπηρεσίας.

Η επιβεβαίωση εν τοις πράγμασι της διαδιδόμενης ως άνω φημολογίας, θα επηρεάσει κατ’ αρχήν ανεπανόρθωτα την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινούνται στο κοντινότερο νησί, αυτό της Νάξου δηλαδή, για τις απλές καθημερινές τραπεζικές τους συναλλαγές, με ότι αυτό συνεπάγεται σε εξυπηρέτηση, χρόνο, κόστος, ασφάλεια προκαλώντας συγχρόνως και δημιουργώντας συνθήκες ανισότητας και τραπεζικού αποκλεισμού σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής μέτρα που αποκλείουν το ανθρώπινο δυναμικό ενός ολόκληρου νησιού από τη συμμετοχή του στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό κι εργασιακό γίγνεσθαι.

Στον αντίποδα της αύξησης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και υπηρεσιών, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη τόσο από την κρατική διοίκηση, όσο και από τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ότι : η ισοπεδωτική λογική της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων εξυγίανσης, έρχεται σε πρωτοφανή αντίθεση και παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νησιωτικότητας.
H ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ τραπεζικού καταστήματος στην Αμοργό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της όποιας συνεργασίας με το Δήμο Αμοργού, τα Νομικά του Πρόσωπα, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συνεταιριστικές ενώσεις και τις εταιρείες κάθε μορφής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Οι παραγωγικοί κλάδοι του τουρισμού, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας του νησιού μας, οι οποίοι αναπτύσσονται καλώς τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, κλάδοι που έχουν συμβάλλει ήδη στην περιφερειακή και εθνική οικονομία κι ανάπτυξη, θα υποστούν βαρύ πλήγμα από τη πιθανή διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς. H απώλεια των ήδη μειωμένων τραπεζικών θέσεων εργασίας, θα επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και τις δημογραφικές συνθήκες του νησιού.

Κατανοώντας την ανάγκη εξυγίανσης ή περιορισμού πιθανώς των λειτουργικών εξόδων του καταστήματος, ο Δήμος Αμοργού και όλοι οι κάτοικοι του νησιού, είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν και να στηρίξουν στην ενδυνάμωση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Κατάπολα Αμοργού με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Επισυνάπτονται η επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού και οι Συλλογικοί Φορείς που υπογράφουν το Ψήφισμα.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ