Την ένταξη σε χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την βελτίωση των υποδομών ύδρευσης ανακοινώνει ο Δήμος Αμοργού.

Αναλυτικότερα πρόκειται για την  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή «Αγ.Παύλος» στην Αιγιάλη, προϋπολογισμού 737.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 1000κμ ενώ προβλέπεται πέραν της σύνδεσής του (μήκους περίπου 1χμ) στο υφιστάμενο δίκτυο, επέκταση του δικτύου ύδρευσης της περιοχής σε μήκος περίπου 600μ.

Επίσης εντάσσεται η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού», προϋπολογισμού 1.411.563,72 € και αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση 37 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών, στα δημοτικά σημεία υδροληψίας (γεωτρήσεις – αντλιοστάσια – δεξαμενές), για τον πλήρη έλεγχο των εξωτερικών δικτύων.

Τα δύο έργα περιλαμβάνονται στην  Πράξη «Ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης Δήμου Αμοργού» με Κωδικό ΟΠΣ 5157563 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος δήλωσε « Βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη και αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής στο νησί μας, διεκδικώντας και υλοποιώντας σημαντικά έργα ύδρευσης. Στοχεύουμε στην πρόσβαση όλων στο αγαθό του νερού αλλά και στη λελογισμένη χρήση  μέσω της σωστής διαχείρισης του δικτύου. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στο Δήμο και τους υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων. Συνεχίζουμε δυναμικά για την Αμοργό μας»