Μετά από ερωτήσεις που διατύπωσαν πολίτες προς το γραφείο του Δημάρχου Αμοργού και την ιστοσελίδα του Δήμου σας ενημερώνω για τα εξής:

Από το 1999 υπάρχουν αδειοδοτήσεις για την επισκευή και συντήρηση του βυζαντινού ερημητηρίου του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου του 13ου αιώνα, χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου (ΦΕΚΒ’ 277/9-03-2000), το οποίο βρίσκεται νότιο-ανατολικά του σηματοδοτημένου μονοπατιού της «Παλιάς Στράτας»,  με διάνοιξη σχετικού εργοταξιακού δρόμου για τις ανάγκες των εργασιών. Ο εν λόγω δρόμος που περιγράφεται σε διαδικτυακά δημοσιεύματα, ξεκινάει από τμήμα του χωματόδρομου του υπάρχοντος μονοπατιού και καταλήγει στον περίβολο του ερημητηρίου και διασταυρώνεται σε ένα σημείο με το μονοπάτι αυτό.

H Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού προέβει σήμερα  σε επιτόπια αυτοψία και κατέγραψε την κατάσταση,προκειμένου άμεσα  να αποκατασταθούν οι επιφανειακές παρεμβάσεις στο τμήμα   του μονοπατιού , σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Η αποκατάσταση του μοναδικού στο είδος του χριστιανικού μνημείου στις Κυκλάδες, το οποίο η αδιαφορία και απραξία δεκαετιών έχει φέρει στα όρια της πλήρους καταστροφής, όχι μόνο δεν θα καταστρέψει το χωμάτινο τμήμα του σηματοδοτημένου μονοπατιού, αλλά μέσα από την διάσωση και προβολή του θα αναβαθμίσει όλη την πολιτιστική διαδρομή και το σπάνιας ομορφιάς τοπίο της περιοχής. Η διάσωση του μνημείου είναι χρέος μας και περιβαλλοντολογικό και πολιτισμικό.

Η Δημοτική Αρχή από τη  πρώτη στιγμή πορεύτηκε με τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Οι πόρτες του Δημαρχείου και των υπηρεσιών είναι ορθάνοιχτες, τα Δημοτικά Συμβούλια μεταδίδονται στο διαδίκτυο ενώ λειτουργεί οργανωμένο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν  πολίτες αλλά και επαγγελματίες των ΜΜΕ που κινούμενοι σύμφωνα με τη δημοσιογραφική δεοντολογία και υπερασπιζόμενοι την ελεύθερη ενημέρωση και αντικειμενική κριτική  αναζητούν όλες τις απόψεις και ελέγχουν τις πηγές τους.

Η πρόοδος, η ανάπτυξη και η προστασία της Αμοργού βρίσκεται στη σύνθεση απόψεων, στην κατάθεση προτάσεων, στο διάλογο και σίγουρα όχι στην υπερβολή και τον μηδενισμό.

 
Δήμαρχος Αμοργού
Ελευθέριος Καραΐσκος