Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, όλοι οι επιβάτες σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να έχουν συμπληρώσει το ειδικό έντυπο εντοπισμού επιβατών (PLF) το αργότερο μια ημέρα πριν από την πτήση αναχώρησης, όπως ορίζεται από την ελληνική κυβέρνηση. Η φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF) βρίσκεται εδώ…

Passenger Locator Form (PLF) for arrivals in Greece
We would like to inform you that based on Greek Government’s decision, all passengers to any airport in Greece are obliged to have completed the special Passenger Locator Form (PLF) latest 48 hours before departure flight, as defined by the Greek Government. The Passenger Locator Form (PLF) can be found here…