ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ Κ.Τ.Ε.Ο.

Ενόψει των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους κατοίκους της Αμοργού που θα ταξιδέψουν με τα αυτοκίνητά τους ή τα δίκυκλά τους εκτός του νησιού στα κάτωθι:

Βάσει της απόφασης  του τμήματος Δημοσίας περιουσίας και κρατικών οχημάτων Ν. Αιγαίου,  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου 77912 24-12-2018 η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ : ΨΕ4ΞΟΡ1Ι-0ΘΡ δίνεται παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που έχουν έδρα τους Δήμους του Νομού Κυκλάδων μέχρι τις 31-12-2019.

Στην απόφαση στις τελευταίες παραγράφους αναφέρεται ρητά ότι :

«όσα από τα παραπάνω οχήματα, με έδρα συγκοινωνιακές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κυκλοφορούν σε άλλες συγκοινωνιακές περιοχές της χώρας και συμπληρώνουν κατά περίπτωση τον προβλεπόμενο χρόνο για την διενέργεια του τεχνικού τους ελέγχου ή πραγματοποιούν επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές προς την ηπειρωτική Ελλάδα ή άλλες περιοχές που έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, δεν απαλλάσσονται  της αντίστοιχης υποχρέωσής τους για τον τεχνικό έλεγχο.

Οχήματα των παραπάνω κατηγοριών, που μετακινούνται για την εκτέλεση μεταφορών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο από και προς την υπόλοιπη χώρα, οφείλουν να ελεγχθούν άμεσα από ΚΤΕΟ χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα

Επισυνάπτουμε προς ενημέρωσης σας την απόφαση 77912/24-12-2018 ΑΔΑ : ΨΕ4ΞΟΡ1Ι-0ΘΡ. Όσο αφορά την απόφαση της παράτασης και για το έτος 2020 μέχρι και σήμερα 16/12/2019 δεν έχει εκδοθεί.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα …