🔸Για τη νέα χρονιά (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021) διοργανώνεται ένα μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα στειρώσεων ώστε να καλυφθούν πιο αποτελεσματικά όλα τα χωριά της Αμοργού. Για να γίνει αυτό, φιλόζωοι εθελοντές μέσω της Αnimal Zone International δημιούργησαν αυτή την καμπάνια ώστε να μαζευτεί το ποσό που απαιτείται για να καλυφθούν τα έξοδα (αμοιβές κτηνιάτρων, φάρμακα, αναλώσιμα χειρουργείου κτλ). Ως εκ τούτου η βοήθεια του καθενός από εσάς είναι πολύτιμη.

🔸For the new year (January – February 2021) we organize a longer lasting sterilization program so that we can cover more effectively all the villages of Amorgos. To achieve this we created this campaign in order to raise the amount needed to cover the costs (veterinarian fees, medicines, surgical supplies, etc.). Therefore the help of each of you is valuable.