ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, η διαδικασία της κτηματογράφησης για την περιοχή των Κυκλάδων, η
οποία άρχισε στις 05.07.2021, παρατάθηκε μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2021.
Στο νησί μας και στο χώρο του παλαιού Ειρηνοδικείου Αμοργού, που βρίσκεται στην Πλατεία
“Λόζα” του οικισμού της Χώρας, λειτουργεί Γραφείο Κτηματογράφησης, όχι μόνο για την ενημέρωση
των πολιτών, αλλά και για την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας των πολιτών.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης Αμοργού λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00π.μ. έως τις
16:00μ.μ., ενώ κάθε Τετάρτη λειτουργεί από τις 8:00π.μ. έως τις 20:00μ.μ.
Παρακαλείσθε, να μεριμνήσετε για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας σας και τη
σταδιακή προσέλευσή σας στο γραφείο κτηματογράφησης, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα
είτε μαζικής, είτε ισχνής προσέλευσης.
Ακόμα κι αν η όλη διαδικασία συνεχίσει με αργούς ρυθμούς, σε ενδεχόμενη δεύτερη παράταση
της ημερομηνίας λήξης, το γραφείο της Αμοργού ενδέχεται να συνεχίσει μόνο ως γραφείο ενημέρωσης,
όπως αρχικά είχε προβλεφθεί και κατά συνέπεια οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν για την
υποβολή των δικαιωμάτων τους μόνο από άλλα γραφεία (π.χ. Νάξου, Αθηνών).
Παρακαλούμε να επισπεύσετε τις διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων της ιδιοκτησίας
σας και να προσέρχεστε καθημερινά στο γραφείο κτηματογράφησης Αμοργού.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308