Σας ανακοινώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα εισόδου στην θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα στην αρχή της κεντρικής παραλίας της Αιγιάλης.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με ποσό 42.615 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η «Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία όρμου Αιγιάλης Δήμου Αμοργού», όπως είναι ο επίσημος τίτλος της πράξης, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της «Δημιουργίας Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, θα βοηθήσει πολύ τα άτομα με κινητικά προβλήματα ενώ θα αναδείξει την παραλία του όρμου Αιγιάλης και την Αμοργό γενικότερα ως ιδιαίτερα φιλική στα άτομα ΑΜΕΑ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ