Σας ανακοινώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα εισόδου στην θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα στην αρχή της κεντρικής παραλίας της Αιγιάλης.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με ποσό 42.615 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η «Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία όρμου Αιγιάλης Δήμου Αμοργού», όπως είναι ο επίσημος τίτλος της πράξης, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της «Δημιουργίας Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, θα βοηθήσει πολύ τα άτομα με κινητικά προβλήματα ενώ θα αναδείξει την παραλία του όρμου Αιγιάλης και την Αμοργό γενικότερα ως ιδιαίτερα φιλική στα άτομα ΑΜΕΑ.

Το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.