Σας ανακοινώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξανδρου Χαρίτση επιχορηγήθηκε ο Δήμος Αμοργού από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με σκοπό την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του παραπάνω προγράμματος με το ποσό των 171.800 ευρώ.