Παρακαλούνται όσοι γονείς επιθυμούν συνάντηση με το προσωπικό του ΚΕΣΥ να ενημερώσουν τις διεθύνσεις των κατά τόπων σχολείων.

Α. ΤΡΙΤΗ 11/2/2020

1. Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Αρκεσίνης, Δ. Σ. Αρκεσίνης, Νηπιαγωγείο Καταπόλων, Δ. Σ. Καταπόλων και Δ. Σ. Χώρας Αμοργού για επιτόπια διερεύνηση και υποστήριξη αναγκών – δυσκολιών και επιμέρους
συναντήσεις με γονείς, όπου χρειαστεί.

2. Δια ζώσης ενημερωτική συνάντηση με τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων της Χώρας Αμοργού (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις και ΕΠΑΛ). Θέμα της συνάντησης θα είναι: «Αρχικός εντοπισμός και διαχείριση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών – αναγκών μαθητών από το σχολείο – Συνεργασία με το ΚΕΣΥ».
Τόπος: Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμοργού.
Χρόνος: 12.00-14.00.

3. Απογευματινή ενημερωτική συνάντηση με γονείς Σχολικών Μονάδων Χώρας, Καταπόλων και Αρκεσίνης Αμοργού. Θέμα της συνάντησης θα είναι: «Εντοπισμός και διαχείριση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών – αναγκών μαθητών από την οικογένεια – Συνεργασία με το ΚΕΣΥ».
Τόπος: Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμοργού.
Χρόνος: 18.00–20.00.

Β. ΤΕΤΆΡΤΗ 12/2/2020:

1. Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Χώρας, Γυμνάσιο Αμοργού και ΕΠΑΛ Αμοργού, Νηπιαγωγείο Αιγιάλης και Δ. Σ. Αιγιάλης – Θολαρίων για επιτόπια διερεύνηση και υποστήριξη αναγκών – δυσκολιών και επιμέρους συναντήσεις με γονείς, όπου χρειαστεί.

2. Δια ζώσης ενημερωτική συνάντηση με τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων της Αιγιάλης Αμοργού (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό). Θέμα της συνάντησης θα είναι: «Αρχικός εντοπισμός και διαχείριση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών – αναγκών μαθητών από το σχολείο – Συνεργασία με το ΚΕΣΥ».
Τόπος: Δ.Σ. Αιγιάλης – Θολαρίων Αμοργού.
Χρόνος: 12.00–14.00.

3. Απογευματινή ενημερωτική συνάντηση με γονείς Σχολικών Μονάδων Αιγιάλης Αμοργού. Θέμα της συνάντησης θα είναι: «Εντοπισμός και διαχείριση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών – αναγκών μαθητών από την οικογένεια – Συνεργασία με το ΚΕΣΥ».
Τόπος: Δ. Σ. Αιγιάλης – Θολαρίων Αμοργού.
Χρόνος: 18.00–20.00.

Στις παραπάνω δράσεις θα συμμετέχει τοπαρακάτω προσωπικό:

1. Κων/νος Κλουβάτος – Προϊστάμενος ΚΕΣΥ

2. Σωτηρία Ζουρνατζή – Κοιν. Λειτουργός

3. Κυριακή Αλεξάνδρα Αλμπανίδου – Ψυχολόγος