Τοποθέτηση προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

 

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση για την τοποθέτηση προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού  σχολικών μονάδων του Δήμου Αμοργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εδώ.