Τοποθέτηση αλεξικέραυνων στην περιοχή της Αρκεσίνης

Τοποθέτηση αλεξικέραυνων στην περιοχή της Αρκεσίνης