6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ_signed