3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ_signed