Αγαπητοί Δημότες, στον παρακάτω πίνακα εμφαίνονται τα έργα, τα οποία προωθεί ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, στη παρούσα χρονική περίοδο, προκειμένου να έχετε μια αυθεντική ενημέρωση. Βεβαίως δεν συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα αυτόν άλλα έργα και μελέτες τα οποία/οποίες θα παρουσιαστούν κατά τον επίσημο απολογισμό.

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ € (ΜΕ Φ.Π.Α)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΡΜΟΥ & ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ2.991.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ
2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ2.366.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
3ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ1.678.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
4ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ659.301,00250.000,00 €   Π.Ν.ΑΙ 400.000,00 €   ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ 9.301,00 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
5ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 600 Κ.Μ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΜΟΡΓΟΥ756.000,00ΠΔΕ(Γ.Γ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
6ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 600 Κ.Μ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ671.448,25ΠΔΕ(Γ.Γ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
7ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΜΙΝΩΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΑΓ. ΘΕΚΛΑ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ650.000,00ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
8ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΡΟΜΟΥ ΘΟΛΑΡΙΑ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ650.000,00ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
9ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ600.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ
10ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ77.303,46ΠΔΕ(ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
11ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι
12ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ332.550,00ΕΣΠΑ 2014-2020ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ  ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020
13ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι
14ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ750.000,00ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
15ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ1.750.606,00ΕΠΑΛΘ 2014-2020ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
16ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ950.000,00ΕΣΠΑ 2014-2020ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
17ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ54.088,80ΕΣΠΑ 2014-2020ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
18ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ715.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
19ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ202.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΕΧΕΙ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
20ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ   
 ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ45.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ(2)22.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ
 ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ10.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ
 ΦΟΡΤΗΓΟ 5,5 ΤΝ53.000,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
 ΣΥΝΟΛΟ15.983.297,51