Το διαχρονικό αίτημα του Δήμου Αμοργού για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του, παίρνει τον δρόμο του καθώς τέσσερις (4) νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού προκηρύχθηκαν πρόσφατα.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ/66/31-12-2021 δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη 13Κ/2021 για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι τέσσερις (4) μόνιμες θέσεις εργασίας, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), με σειρά προτεραιότητας, που αφορούν το Δήμο Αμοργού είναι :

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (σελ.2338, Κωδικός Θέσης 762)

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Οικονομολόγων (σελ.2382, Κωδικός Θέσης 1538)

1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Λογιστών (σελ.2399, Κωδικός Θέσης 1934)

1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Τοπογράφων Μηχανικών (σελ.2409, Κωδικός Θέσης 2093)

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στον ΑΣΕΠ αρχίζει την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, στις 08:00 και λήγει τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 στις 14:00

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

ΦΕΚ_Α.Σ.Ε.Π._662021-1