Προκειμένου να ζητήσομε από το Υπουργείο Παιδείας τη δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Αμοργό, δηλαδή ενός Σχολείου που σε αυτό φοιτούν ενήλικοι από 18 ετών και άνω χωρίς όριο ηλικίας, με σκοπό την απόκτηση τίτλου ισότιμου με το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου σε δύο χρόνια (αντί για τρία) με απογευματινή φοίτηση, χωρίς υποχρέωση εργασιών στο σπίτι και με σπουδές προσαρμοσμένες σε ενηλίκους, με αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων χωρίς εξετάσεις, με περιγραφικά και ποιοτικά σχόλια και όχι με τον κλασικό τρόπο βαθμολόγησης του Γυμνασίου, παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στο Δήμο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ιδρυθεί το ΣΔΕ είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υποψηφίων προς φοίτηση.

Οι δηλώσεις θα γίνονται στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Παιδείας και διά βίου μάθησης, στην κ. Σοφία Νομικού στα τηλέφωνα 2285360222 και 6979298732, η οποία θα απαντά σε όλες σας τις απορίες.