Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαγγελματίες του τουρισμού,
Εν όψει του σχεδιασμού της τουριστικής προβολής του Δήμου Αμοργού και για τον καλύτερο συντονισμό των φορέων, υποβάλλουμε ερωτηματολόγιο για την ιεράρχηση των αγορών και των ομάδων-στόχων. Η αξιολόγηση από πλευράς σας, με βάση την εμπειρία σας και την γνώση του τουριστικού “προϊόντος” θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε η προσπάθεια προβολής να είναι πιο στο χευμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και το αυστηρό πλαίσιο δράσης που προβλέπεται σε γραφειοκρατικό και διαδικαστικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό επιχειρείται μέσα από τις ερωτήσεις, η κατάταξη σε αγορές κορυφαίας προτεραιότητας και αγορές δευτερεύουσας προτεραιότητας, ενώ όποιες δεν αναφερθούν στις απαντήσεις σας θα θεωρηθούν χαμηλής προτεραιότητας. Η νέα επικοινωνία που θέλει να καθιερώσει ο Δήμος πραγματοποιείται με την βοήθεια των Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ του Δήμου με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση της γενικής εικόνας.

Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού παρακαλώ όπως πατήστε εδώ για το ερωτηματολόγιο…

Προγραμματίζουμε και αναβαθμίζουμε όλοι μαζί τον τουρισμό της Αμοργού.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση

Αντιδήμαρχος τουριστικής & πολιτιστικής προβολής Δήμου Αμοργού
Δεσποτίδη Πόπη
popi_despotidi@yahoo.gr