Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ο Δήμος Αμοργός σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση διαβούλευσης της προτεινόμενης χωροθέτησης του Σ.Φ.Η.Ο., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1509-2022 στο χώρο του Δημαρχείου στις 17:00μμ

Σημειώνεται ότι το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί υποχρέωση για όλους τους Δήμους της χώρας στο πλαίσιο του ν.4710/2020 με σκοπό την διασφάλιση επάρκειας δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης για την υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κατοίκων και επισκεπτών. Το ΣΦΗΟ θα αποτελέσει το προγραμματικό σχέδιο του Δήμου για την χωροθέτηση και ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η έγκαιρη κατάρτιση του ΣΦΗΟ αποσκοπεί στην γεωγραφικά και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη της εν λόγω υποδομής, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτησης των δημοτών καθώς και των επισκεπτών του Δήμου.

Η συμμετοχή σας/όλων στο στάδιο αυτό εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση ως προς την χωροθέτηση των σημείων φόρτισης των Η/Ο. Κατόπιν τούτου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης διατυπώνοντας τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των Σταθμών Φόρτισης Η/Ο  στον Δήμο.

Αφιερώστε λίγο χρόνο και απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο :

https://forms.gle/fMcdsRYx4YMnEtaCA