Για 6ο συνεχές έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχή πορεία του, συνδυάζοντας διεπιστημονικότητα και καινοτομία σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Και τα τρία αντικείμενα των παρεχόμενων Ειδικεύσεων σχετίζονται με επίκαιρα και ζωτικά αντικείμενα αρμοδιότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Αφορά στη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων στη Διοίκηση Φορέων, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αφορά σε θέματα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αφορά στη διαχείριση περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία.
Επισημαίνεται ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω ασύγχρονων πιστοποιημένων συστημάτων και μεθόδων (e-learning), έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την παρακολούθηση του ΠΜΣ στο διαθέσιμο χρόνο τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή εργασίας τους. Η συνολική διάρκεια Σπουδών είναι 18 μήνες (3 εξάμηνα).

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο Φυλλάδιο, στην Προκήρυξη και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.edcm.edu.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 7274825, 210 7274377, 210 7274783.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα…