Στατιστικά Στοιχεία Ανακύκλωσης Δήμου Αμοργού

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα Ιανουάριος – Αύγουστος 2019 ανακυκλώθηκαν οι κάτωθι ποσότητες υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Αμοργού:

Σωρευτικά Στοιχεία Ιανουάριος – Αύγουστος 2019

Δρομολόγια που εκτελέστηκαν 5
Συλλεγόμενες ποσότητες (τόνοι) – ΕΚΑ 15 01 06 (τόνοι) 26,77
Αποθήκη Υπολείμματος (τόνοι) – ΕΚΑ 19 12 12 (τόνοι) 0,99

 

Έργο Γυαλιού Αύγουστος 2019

Τοποθετημένοι Κώδωνες (8/2019) 20
Εξυπηρετούμενες Επιχειρήσεις 80
Συλλεγόμενες ποσότητες – ΕΚΑ 15 01 07 (τόνοι) 5,65