Στατιστικά Στοιχεία Ανακύκλωσης Δήμου Αμοργού

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα Ιανουάριος – Αύγουστος 2019 ανακυκλώθηκαν οι κάτωθι ποσότητες υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Αμοργού:

Σωρευτικά Στοιχεία Ιανουάριος – Αύγουστος 2019

Δρομολόγια που εκτελέστηκαν5
Συλλεγόμενες ποσότητες (τόνοι) – ΕΚΑ 15 01 06 (τόνοι)26,77
Αποθήκη Υπολείμματος (τόνοι) – ΕΚΑ 19 12 12 (τόνοι)0,99

 

Έργο Γυαλιού Αύγουστος 2019

Τοποθετημένοι Κώδωνες (8/2019)20
Εξυπηρετούμενες Επιχειρήσεις80
Συλλεγόμενες ποσότητες – ΕΚΑ 15 01 07 (τόνοι)5,65