Σας ενημερώνουμε για την εξ’ αποστάσεως διεξαγωγή σεμιναρίου Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 10 και 11 Οκτωβρίου, απαραίτητη για κάθε εργαζόμενο στον κλάδο τροφίμων και ποτών.

Πληροφορίες και υποβολή αίτησης στο σύνδεσμο:

 https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2561&articleid=56424